Spannende tijden voor onze vereniging

13 maart 2019

Beste TVN-er,
 
Zoals je wellicht via diverse media vernomen hebt, zijn sinds maart 2017 de tennisverenigingen en de hockeyclub in gesprek met elkaar om een verregaande samenwerking aan te gaan onder de naam Stibuni 2.0. Een stichting waarin we kennis en kunde bundelen, terwijl we onze eigen clubidentiteit en vrijheid behouden. Stibuni 2.0; zeven verenigingen, zal de grootste sportorganisatie van de Gemeente Nieuwkoop worden, met bijna 2.300 actieve leden. In september 2018 heeft dit geresulteerd in een plan dat inmiddels breed besproken is op clubniveau, en diverse ambtelijke en politieke posities. We zijn nu op een punt aanbeland dat de mogelijke besluitvorming rondom ons plan plaats gaat vinden. Een besluit dat naar verwachting ook financiële steun voor onze sport tennis zal opleveren, ná subsidies aan vrijwel alle andere sporten in Nieuwkoop.
 
Dit proces begint met een meningsvormende raadsvergadering waarin de diverse politieke partijen met elkaar in gesprek gaan over onze korte en lange termijn plannen. In deze vergadering zullen ook diverse personen van de Stibuni 2.0 werkgroep deel mogen nemen aan de discussie. Iedere inwoner van Nieuwkoop is ook welkom om de vergadering bij te wonen. Het is belangrijk voor onze vereniging dat wij laten blijken dat wij dit een belangrijk thema vinden. En om de besluitvorming kracht bij te zetten nodig ik je van harte uit om deze vergadering op 21 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen bij te wonen. 
 
Kunnen we op je rekenen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Koeleman 
Bestuurslid TVN

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 573 779

Clubhuis

Dreg 3
2421 NG Nieuwkoop