Lidmaatschap

Introducees
 
Personen die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van onze tennisvereniging of gasten van TVN-leden die gewoon een keertje op ons park willen tennissen, kunnen zich laten introduceren door een lid. Een TVN-lid mag iemand introduceren voor de duur van een dagdeel (ochtend, middag of avond). Eén en dezelfde persoon mag ten hoogste 5x per kalenderjaar worden geïntroduceerd. 
 
Het aanmelden van introducés en de betaling dienen plaats te vinden bij de bar in het clubhuis (kosten: € 10 per dagdeel). Dit dient te gebeuren voordat de tennisbaan betreden wordt. 
 
Niet-leden die vaker bij ons willen tennissen kunnen lid worden van onze vereniging (€ 175,00 per jaar voor volwassenen). In het geval dat iemand besluit om lid te worden in hetzelfde kalenderjaar waarin men introducé is geweest, wordt de introducébijdrage in mindering gebracht op de te betalen contributie. Uiteraard geldt ook voor introducés dat zij alleen met gepast schoeisel de baan op mogen.
 
 Zomerlidmaatschap
 
Het zomerlidmaatschap houdt in dat iemand gedurende de maanden juni, juli en augustus mag tennissen op de banen van TVN. Hij/zij wordt geen lid van de KNLTB en kan dus ook geen open toernooien spelen. Hij/zij mag wel meedoen aan alle (andere) verenigingsactiviteiten gedurende deze 3 maanden. Een zomerlidmaatschap kost € 80,00, contant te voldoen bij aanmelding. Voor het zomerlidmaatschap is aanmelding mogelijk bij de bar in het clubhuis.
 
Een zomerlidmaatschap is éénmalig mogelijk voor mensen die met de tennissport willen kennismaken. 
 
 Bedrijfslidmaatschap
 
Het is bij TVN ook mogelijk om een bedrijfslidmaatschap aan te gaan. Op deze manier kunnen ondernemende TVN leden die regelmatig met (zaken)relaties een balletje willen slaan gebruik maken van onze tennisbanen.
 
De voorwaarden:
 
Het bedrijfslidmaatschap kost € 175 per jaar;
 
Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor bedrijven;
 
Met het bedrijfslidmaatschap mag iemand van buiten de vereniging worden uitgenodigd om te komen tennissen;
 
Bij het tennissen onder het bedrijfslidmaatschap moet er altijd een regulier lid van TV Nieuwkoop aanwezig zijn;
 
De introducé mag 5 jaar geen lid zijn geweest van TV Nieuwkoop (dit om misbruik te voorkomen);
 
Tennissen met de introducé geschiedt bij voorkeur niet op de drukkere tijden;
 
Het bestuur beslist of het bedrijfslidmaatschap wordt toegekend;
 
Het bedrijfslidmaatschap is per jaar door het bestuur opzegbaar;
 
Het eerste jaar van het bedrijfslidmaatschap is een proefjaar;
 
Bij misbruik van het bedrijfslidmaatschap heeft het bestuur het recht om het bedrijfslidmaatschap onmiddellijk op te zeggen. Onder misbruik wordt bijvoorbeeld verstaan: het omzeilen van het reguliere lidmaatschap van TV Nieuwkoop door de introducé(s).
 
Voor vragen of aanmeldingen kunt u mailen naar: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 573 779

Clubhuis

Dreg 3
2421 NG Nieuwkoop