T.V. Nieuwkoop

Welkom bij TVN
 
Welkom bij Tennisvereniging Nieuwkoop. Als nieuw of mogelijk toekomstig lid is het prettig om te weten wat tennissen in Nieuwkoop inhoudt. De Tennisvereniging Nieuwkoop, kortweg TVN, is vooral een vereniging waarbij plezier in het tennis voorop staat.
 
Ongeacht of je een beginnende of een goed geoefende speler bent, er is voor ieder niveau plaats binnen de vereniging. Regelmatig worden er toernooien en andere evenementen georganiseerd.
 
Daarnaast zijn er iedere donderdagavond een inloopavond waarop iedereen welkom is en waar zomaar naar toe kan gaan, met of zonder partner. Je wordt dan ingedeeld bij andere spelers en kan de hele avond tennissen (tot 23:00 uur). Zo leer je de andere mensen binnen de vereniging snel kennen en zul je merken dat het prettig vertoeven is bij de TVN.
 
De TVN heeft ongeveer 475 leden. De vereniging bestaat sinds 3 november 1964. Er zijn 8 verlichte banen (5 gravel en 3 Smash Court all weather banen). Er is altijd iemand op het park aanwezig om je te ontvangen en te zorgen voor een hapje en/of een drankje. Er is dus de hele dag toezicht op het reilen en zeilen op het park.
 
Binnen de vereniging kennen we diverse soorten lidmaatschap. Voor meer informatie over de verschillende vormen van lidmaatschap kijk je elders op de site onder het kopje "Over Vereniging".
 
Ieder lid (uitgezonderd actielidmaatschappen) is automatisch lid van de KNLTB en ontvangt na betaling van de contributie zijn of haar KNLTB tennispas. Met deze pas kun je bij alle tennisverenigingen in het land meedoen aan toernooien.
 
 
Geschiedenis
 
1964
 
In april komen vijf Oranje-buurt bewoners bijeen - Jaap Bruinsma, Jan Okkinga, Rob Donders, Arie den Butter en Hans Laterveer - en komen tot de conclusie dat het zo aardig zou zijn om ook in Nieuwkoop te kunnen tennissen.
 
De bevolking wordt opgeroepen door middel van een stencil met de aanhef “Tennissen in Nieuwkoop?” Op 25 september komen geïnteresseerden bijeen in café-restaurant “De Koker” en vindt de eerste vergadering plaats.
 
De gemeente wordt gevraagd 2 tennisbanen aan te leggen. Uit een peiling onder de Nieuwkoopse bevolking blijkt dat 90 inwoners interesse hebben om lid te worden. De gemeente antwoordt negatief, omdat “er geen tennisvereniging bestaat”.
 
Op 3 november 1964 vindt de oprichtingsvergadering plaats en is Tennisvereniging Nieuwkoop een feit.
 
1965
 
In mei zijn er 2 gravelbanen aan de Kennedylaan, waar nu de heemtuin is. De grond is verstrekt door de gemeente en de banen zijn uit eigen middelen betaald. Het clubhuis bestaat uit 2 directieketen (‘Pipo-wagens’) die aan het eind van het eerste seizoen, keurig opgeknapt, worden teruggegeven aan de verhuurder zonder dat er iemand gebruik van heeft gemaakt. Aan de gemeente wordt toestemming gevraagd om ook op zondag te mogen tennissen. Witte kleding wordt verplicht gesteld. Het lidmaatschap bedraagt fl. 35,00.
 
1966
 
Het baten- en lastenoverzicht geeft een positief saldo van fl. 100,00. Schetsontwerp nieuw te bouwen clubhuis wordt getoond. 10 lessen van een ½ uur kosten fl. 45,00 (totaal).
 
Houten clubhuis wordt ingewijd. Jeugd-, ontspannings- en baancommissies worden ingesteld. Er wordt nagedacht over de uitgave van een clubblad. Een ballotagecommissie wordt niet nodig geacht.
 
1967
 
De eerste donateur wordt geregistreerd. TVN wil zich als lid KNLTB laten inschrijven. Eind maart verschijnt het eerste nummer van ons clubblad, de Djoes.
 
1968
 
Er wordt een ledenstop ingesteld.
 
De KNLTB heeft ons geaccepteerd als voorlopig lid. Aanleg 2 extra banen. Met hulp van vele leden wordt de waterleiding verlengd en het clubhuis verbouwd. De contributie moet drastisch omhoog naar fl. 75,00.
 
1972
 
Op 13 november waait het dak van het clubhuis. Verwoeste clubhuis wordt door groep leden weer voorzien van dak. Douches blijven helaas weg.
 
1973
 
Geen open toernooi in verband met ontoereikende accommodatie.
 
1974
 
Contributieverhoging tot fl. 100,00. Aanvraag bouwvergunning nieuwe clubhuis goedgekeurd door G.S. Ons 1e competitieteam promoveert naar de 4e klasse. Viering 10 jarig bestaan van TVN.
 
1975
 
Trainster Henny Faassen treedt in dienst van TVN en wordt zo de eerste werknemer van TVN.
 
1976
 
Op 4 juni vindt de opening van het nieuwe (stenen) clubhuis plaats. Er is ieder jaar een grote wachtlijst van potentiële TVN leden. De gemeente wijst een verzoek om 2 extra banen aan te leggen af. De gemeente wenst concentratie van sportverenigingen in sportpark “De Dulen”.
 
1977
 
Eerste herenavond
 
1979
 
In een bijzondere algemene ledenvergadering wordt het besluit genomen om te verhuizen naar sportpark “De Dulen”.
 
1980
 
De verhuizing naar “De Dulen” is een feit. De grond wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en ons huidige tennispark met 8 gravelbanen wordt aangelegd met behulp van een lening. Vlak na de verhuizing wordt de complete pompaandrijving van de beregeningsinstallatie gestolen. TVN gaat gebruik maken van het clubhuis van Hockey Club Nieuwkoop (HCN), dat al eerder naar “De Dulen” is verhuisd. De bar wordt gezamenlijk geëxploiteerd. TVN tracht het (nog zo goed als nieuwe) clubhuis aan de Kennedylaan te verkopen aan Maas en Stichting Sportsauna. Uiteindelijk koopt de gemeente het clubhuis voor een bedrag van fl. 142.000,00.
 
1982
 
TVN koopt 50% van het clubhuis van HCN. Het clubhuis wordt ondergebracht in een maatschap.
 
1989
 
TVN viert haar 25 jarige bestaan. Baan 4 tot en met 8 worden gerenoveerd.
 
1990
 
Op 23 mei wordt het clubhuis volledig verwoest door brand.
 
1991
 
Ons huidige clubhuis wordt in november geopend. In het winterseizoen heeft HCN het clubhuis in beheer en wij in het zomerseizoen.
 
1992
 
Joop Walters (pachter en groundsman) stapt op na onenigheid met het bestuur. Dit zorgt voor veel beroering binnen de vereniging.
 
1993
 
Vanwege de onvrede over de behandeling van Joop Walters wordt de voorzitter weggestemd tijdens de algemene ledenvergadering. De door een aantal leden voorgedragen kandidaat wordt als nieuwe voorzitter gekozen. Als reactie hierop stapt de rest van het bestuur op. Lambert Tichelaar wordt de nieuwe pachter en groundsman.
 
1999
 
Halverwege het seizoen zijn er 678 leden (3 ereleden, 524 seniorleden, 137 jeugdleden en 14 medische lidmaatschappen).
 
2004
 
Marco de Vries wordt de nieuwe pachter en groundsman. TVN viert haar 40 jarige bestaan door middel van een toernooi dat in het teken staat van de Grandslamtoernooien. Natuurlijk afgesloten met een groot feest.
 
2005
 
Het bestuur van HCN geeft aan dat zij een eigen clubhuis naast de hockeyvelden wil.
 
2007
 
HCN bouwt een tijdelijk clubhuis naast de hockeyvelden en maakt tijdens het tennisseizoen geen gebruik meer van het gemeenschappelijke clubhuis. Er vinden een aantal bijeenkomsten plaats tussen de besturen van TVN en HCN. Gesproken wordt over de mogelijkheid dat TVN het HCN aandeel in het clubhuis overneemt. Partijen komen er echter niet uit. Baan 6 tot en met 8 zijn aan vervanging toe. Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering wordt besloten om deze banen naar SmashCourtbanen om te bouwen, zodat onze leden in de winter kunnen doortennissen. De banen worden in oktober aangelegd. Bij gebrek aan een clubhuis in de winter van 2007/2008 – wanneer er niet gehockeyd wordt blijft het gezamenlijke clubhuis namelijk gesloten voor TVN leden –, worden de zelf meegenomen drank en versnaperingen buiten genuttigd.
 
2008
 
Aangezien er weinig schot zit in de onderhandelingen met HCN, wordt er een portacabin aangeschaft die in de wintermaanden als clubhuis fungeert.
 
2010
 
Na jaren van onderhandelingen koopt TVN het HCN deel van het clubhuis voor € 40.000,00. Vanaf dat moment heeft TVN het gehele jaar de beschikking over het clubhuis. De maatschap wordt ontbonden. In de periode die daar op volgt wordt het clubhuis, na jaren van achterstallig onderhoud, gerenoveerd en wordt tevens de bestrating van het park aangepakt.
 
2014
 
50 jarig jubileum van TVN!!!!!!
 
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 573 779

Clubhuis

Dreg 3
2421 NG Nieuwkoop

KVK-nummer

40445392